ÜLDINFO
  KONTAKT
  Annelinn-Ülejõe
  Ülejõe-Annelinn
  Tähtvere-Veeriku
  Karlova-Tamme
  TEENUSED
  Tasuline koduteenus
  Huvitegevus
  Massaa˛
  Pesu pesemine
  Lugemis-ja arvutituba
  ÕIGUSAKTID
  Põhimäärus
  Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine
  Koduteenus
  Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine
  Kaebuste ja ettepanekute töökord. Rahulolu-uuring
  Kaebuste ja ettepanekute töökord
  Klientide rahulolu-uuring
  Koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 3-poolne koduteenuste osutamise leping
  GALERII
  Külas peaminister Jüri Ratas
  Klientide jõulupidu 13.12.2016
  Käsitöö näitus-müük 06.-09.12.2016
  27 mai 2016 segakoor SAARE kontsert Soomest
  Käsitöö näitus-müük 08.-11.12.2015
  Sügiskontsert 07.10.2015
  Klientide jõulupidu 2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2013
  2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2008
  Käsitöö näitus-müük 2009
  Käsitöö kevadine näitus-müük 2008
  Klientide jõulupidu 2007
  Eakate päev 2007
  MARGITI töötuba
  Käsitöö näitus 2006
  2005
  TEATED
  PAKUN TÖÖD
ÜLDINFO

Tartu linna asutus Päevakeskus Kalda moodustati 01.01.1998. a. Asutuse ülesanneteks on tõsta eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti, pakkudes neile koduteenust, kooskäimis- ja suhtlemisvõimalust. Asutuse põhitööks on koduteenuse osutamine Tartu linna eakatele ja puuetega inimestele, päevakeskuse ruumides erinevate kultuuriürituste ning huvialaringide korraldamine ja läbiviimine.

Koduteenuse taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda kliendil või tema lähisugulastel, tuttavatel või arstil asutuse sotsiaaltöötaja poole kohapeal või helistada. Sotsiaaltöötajate nimed, aadressid ja telefonid leiate rubriigist KONTAKT.

Asutuse tasulisteks teenusteks on massaa˛, võimlemine, pesupesemis- ja koduteenus ning pediküüri- ja maniküüriteenus.

Massaa˛iteenuse kasutamiseks ja võimlemises osalemiseks tuleb eelnevalt pöörduda asutuse massööri poole kohapeal Kaunase pst. 22 või helistada telefonidel 746 1018, 746 1016.

Pesupesemisteenuse saamiseks tuleb tuua pesu asutuse kontorisse Kaunase pst. 22. Pesupesemise eest tasumine toimub sekretäri juures, kes väljastab teenuse eest teile sularahaarve.

Alates 25. aprillist 2016. a pakub asutus tasulist maniküüri- ja pediküüriteenust. Teenust osutatakse kliendi kodus ja on mõeldud eakatele, kes väljaspool kodu ei liigu ning nimetatud teenuse ostmine salongist ei ole seetõttu võimalik. Nimetatud teenuse saamiseks tuleb kliendil pöörduda asutuse sotsiaaltöötaja või sekretäri poole telefonil 746 1016.

Päevakeskuse huvitegevust korraldab huvijuht. Kõik huviringid jm tegevused toimuvad asutuses aadressil Kaunase pst. 22 töötubades ja saalis. Huviringis osalemiseks või trena˛ööride kasutamiseks tuleb pöörduda esmalt huvijuhi poole kohapeal (Kaunase pst. 22) või telefonil 746 1017. Huviringides osalemine ja trena˛ööride kasutamine on tasuta.

Eakate vaba aja sisustamiseks töötab hetkel päevakeskuses 15 huviringi. Huviringide toimumisajad leiad rubriigi HUVITEGEVUS alt.

Lugemistuppa on tellitud eakate poolt loetavad ajalehed ja ajakirjad nagu Postimees, Eesti Ekspress, Maaleht, SL Õhtuleht,  Maakodu jm.

Lugemistoas on klientidel kasutada kolm interneti püsiühendusega arvutit. Arvutite kasutamine on klientidele tasuta ning eelnevalt registreerima ei pea.


Annika Sõna
Juhataja

TERE TULEMAST! 


  Päevakeskus Kalda