Üldinfo
  Kontakt
  ANNELINN-ÜLEJÕE
  ÜLEJÕE-ANNELINN
  TÄHTVERE-VEERIKU
  KARLOVA-TAMME
  Teenused
  TASULINE KODUTEENUS
  HUVITEGEVUS
  MASSAAˇ
  PESU PESEMINE
  LUGEMIS- JA ARVUTITUBA
  Õigusaktid
  Põhimäärus
  Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine
  Koduteenus
  Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine
  Galerii
  Käsitöö näitus-müük 06.-09.12.2016
  27 mai 2016 segakoor SAARE kontsert Soomest
  Käsitöö näitus-müük 08.-11.12.2015
  Sügiskontsert 07.10.2015
  Klientide jõulupidu 2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2013
  2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2008
  Käsitöö näitus-müük 2009
  Käsitöö kevadine näitus-müük 2008
  Klientide jõulupidu 2007
  Eakate päev 2007
  MARGITI töötuba
  Käsitöö näitus 2006
  2005
  Teated
  Pakun tööd
Üldinfo

Tartu linna asutus Päevakeskus Kalda moodustati 01.01.1998. a. Asutuse ülesanneteks on tõsta eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti, pakkudes neile koduteenust, kooskäimis- ja suhtlemisvõimalust. Asutuse põhitööks on koduteenuse osutamine Tartu linna eakatele ja puuetega inimestele, päevakeskuse ruumides erinevate kultuuriürituste ning huvialaringide korraldamine ja läbiviimine.

Päevakeskus Kalda on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli sotsiaalhooldaja õppekava õpilastele.

Asutuse koosseisus on 53 ametikohta, nendest 45 hooldustöötaja, 5 inspektori, 1 huvijuhi, 1 massööri ja juhataja ametikoht. Inspektorid tegelevad eakate ja puuetega inimestega ning selgitavad välja koduteenuse osutamise vajaduse. Inspektorid koordineerivad piirkonniti koduteenuse osutamist Tartu linnas.

Koduteenuse osutamist reguleerib Tartu Linnavolikogu 19.04.2012. a määrus nr 66 "Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Päevakeskus Kalda".

Alates 2013. aastast pakume tasulist koduteenust klientidele, kellel elavad ülalpidamiskohustusega lähedased Tartu linnas.

Koduteenuse taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda kliendil või tema lähisugulastel, tuttavatel või arstil asutuse inspektori poole kohapeal või helistada. Inspektorite nimed, aadressid ja telefonid leiate rubriigist KONTAKT.

2015. aasta statistika.

Seisuga 31.12.2015. a oli koduteenusel 339 klienti, neist omasid puuet 313 klienti. 2015. a jooksul osutati koduteenust 387 erinevale kliendile, neist puudega oli 357 klienti. Aasta jooksul teenindatud klientidest oli üle 80 a vanuseid 63 %  ja meeskliente 15,6 % .
Seisuga 01.07.2016 on koduteenusel 334 klienti.

Kokku teenindati 2015. a asutuse poolt 752 erinevat klienti (sh koduteenuse saajad).
31.12.2015 registreeriti 245 huvitegevuse püsiklienti, sh  68 meesklienti

Seisuga 01.07.2016  on tasulisel koduteenusel 18 klienti.

Asutuse tasulisteks teenusteks on massaa˛, võimlemine, pesupesemis- ja koduteenus ning pediküüri- ja maniküüriteenus.

Massaa˛iteenuse kasutamiseks ja võimlemises osalemiseks tuleb eelnevalt pöörduda asutuse massööri poole kohapeal Kaunase pst. 22 või helistada telefonidel 746 1018, 746 1016.

Pesupesemisteenuse saamiseks tuleb tuua pesu asutuse kontorisse Kaunase pst. 22. Pesupesemise eest tasumine toimub inspektor/sekretäri juures, kes väljastab teenuse eest teile sularahaarve.

Alates 25. aprillist 2016. a pakub asutus tasulist maniküüri- ja pediküüriteenust. Teenust osutatakse kliendi kodus ja on mõeldud eakatele, kes väljaspool kodu ei liigu ning nimetatud teenuse ostmine salongist ei ole seetõttu võimalik. Nimetatud teenuse saamiseks tuleb kliendil pöörduda asutuse inspektori poole telefonil 746 1016.

Päevakeskuse huvitegevust korraldab huvijuht. Kõik huviringid jm tegevused toimuvad asutuses aadressil Kaunase pst. 22 töötubades ja saalis. Huviringis osalemiseks või trena˛ööride kasutamiseks tuleb pöörduda esmalt huvijuhi poole kohapeal (Kaunase pst. 22) või telefonil 746 1017. Huviringides osalemine on tasuta.

Eakate vaba aja sisustamiseks töötab hetkel päevakeskuses  15 huviringi. Huviringide toimumisajad leiad rubriigi HUVITEGEVUS alt.

Saalis on kasutada neli velotrena˛ööri ja jooksulint.

Lugemistuppa on tellitud eakate poolt loetavad ajalehed ja ajakirjad nagu Postimees, Eesti Ekspress, Maaleht, SL Õhtuleht,  Elukiri jpm.

Lugemistoas on klientidel kasutada kolm interneti püsiühendusega arvutit. Arvutite kasutamine on kliendile tasuta ning eelnevalt registreerima ei pea.

2015. a toimus päevakeskuses kokku 49 üritust, neist võttis osa 1210 klienti. Toimusid kontserdid,  jumalateenistused koos armulauaga, jalutuskäigud, huviringide käsitöönäitused,  ühiskülastused muuseumitesse, meditsiinialased loengud jm loengud.

Korraldati 4 ekskursiooni.

Koostööd tehti eakate huviringidega nagu Kodukotuse ansambel Kobedad, ansambel Viisikera,  rahva- ja vanatantsurühm Hobi, Rahvaste Tantsuklubi Hobi, seeniortantsurühm Haabersti Õied, Puka tantsurühm Vokiratas, Nõo Vanatantsuklubi, Lasteaed Triinu ja Taavi, Kodukotuse ansambel Eha, Tähtvere Päevakeskus, ansambel Vanad Viisid, Vara seeniortantsurühm.

2015. a lõpetati piduliku jõuluüritusega, mis toimus asutuse saalis Kaunase pst. 22.

 

Annika Sõna
Juhataja

 

TERE TULEMAST!

 


  Päevakeskus Kalda