ÜLDINFO
  KONTAKT
  Annelinn-Ülejõe
  Ülejõe-Annelinn
  Tähtvere-Veeriku
  Karlova-Tamme
  TEENUSED
  Tasuline koduteenus
  Huvitegevus
  Massaa˛
  Pesu pesemine
  Lugemis-ja arvutituba
  ÕIGUSAKTID
  Põhimäärus
  Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine
  Koduteenus
  Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine
  Kaebuste ja ettepanekute töökord. Rahulolu-uuring
  Kaebuste ja ettepanekute töökord
  Klientide rahulolu-uuring
  Koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 3-poolne koduteenuste osutamise leping
  GALERII
  Külas peaminister Jüri Ratas
  Klientide jõulupidu 13.12.2016
  Käsitöö näitus-müük 06.-09.12.2016
  27 mai 2016 segakoor SAARE kontsert Soomest
  Käsitöö näitus-müük 08.-11.12.2015
  Sügiskontsert 07.10.2015
  Klientide jõulupidu 2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2013
  2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2008
  Käsitöö näitus-müük 2009
  Käsitöö kevadine näitus-müük 2008
  Klientide jõulupidu 2007
  Eakate päev 2007
  MARGITI töötuba
  Käsitöö näitus 2006
  2005
  TEATED
  PAKUN TÖÖD
Klientide rahulolu-uuring

KLIENTIDE RAHULOLU-UURING

Klientide rahulolu-uuringut viiakse läbi vastavalt kehtestatud protseduurile. Eesmärgiks on klientide hoiakute ja suhtumise väljaselgitamine teenuste, maine ja asutuse eesmärkide ajakohasuse kohta.

Klientide rahulolu uuritakse asutuse siseselt ja väliselt korra aastas.
Asutuse sisesed kliendid on töötajad ja välised kliendid on isikud, kellele asutus osutab teenuseid.

Asutuse sisene rahulolu-uuring
Sisene rahulolu-uuring viiakse läbi asutuse siseselt. Rahulolu küsitluse käigus uuritakse töötajate rahulolu olemasoleva juhtimissüsteemiga ja töökorraldusega, küsitlus viiakse läbi oktoobrikuu jooksul. Küsimustikud valmistatakse ette inspektorite ja juhataja koostööna.
Sisese rahulolu-uuringu läbiviimise organiseerimise ja kokkuvõtte koostamise eest vastutab inspektor sekretäri ülesannetes.

Väliste klientide rahulolu-uuring

Väliste klientide juures uuritakse rahulolu asutuse teenustega. Klientide rahulolu-uuringut viiakse läbi jooksvalt kogu aasta vältel.
Koduteenuse klientide rahulolu-uuringuks kasutatakse klientide tagasiside kaarti, kaardil olevad küsimused vaadatakse üle kord aastas inspektorite poolt ning vajadusel muudetakse, võttes küsimuste muutmisel arvesse aasta jooksul esitatud kaebusi ja ettepanekuid.
Kokkuvõtted rahulolu-uuringute tulemustest avaldatakse asutuse koduleheküljel.


  Päevakeskus Kalda